Naujienos

2015 04 01

Nauja technika

UAB „Transporto aptarnavimo centras LT“ pristate sniego valymo mašin? SM-5, kuri prad?jo eksploatavim? ir ženkliai pad?s valyti geležinkelius nuo sniego Klaip?dos regione.

Susisiekite su mumis jei turite papildomų klausimų
TEL. 8 5 267 05 65    El. paštas. info@tacentras.lt

facebook: UAB-Transporto-aptarnavimo-centras

Bendrais klausimais
TEL. +370 603 67 197  
El. paštas. stanislav@tacentras.lt